Ağrılı cinsel ilişki ve Vajinusmus

Son Güncelleme: 10.09.2020 04:49

Ağrılı cinsel ilişki ağrılı cinsel ilişki nedenleri ağrılı cinsel ilişki disparoni tedavisi Ağrılı cinsel ilişki ve Vajinusmus

Cinsel birleşme esnasında çok ağrı çekiyorsanız ve bunun tedavisini arıyorsanız kesinlikle uzmana görünmelisiniz arkadaşlar. İşte ayrıntıları ;

AĞRILI CİNSEL BİRLEŞME (DİSPARONİ) TEDAVİSİ
Ağrılı ilişki (disparoni) problemini hastalar aylardır hatta yıllardır yaşıyor olabilir.

Eşi ile birlikte oluyorken ağrı, acı veya batma gibi hoşnutsuz duygular taşıyan (disparöni problemine sahip) hastalarda, cinsel terapi ve cinsel problemler konularında deneyimli bir jinekolog tarafından yapılan basit bir jinekolojik muayene sonucunda nedenler belirlendikten sonra tedaviye başlanmalıdır.

Unutmayınız ki sebebi ne olursa olsun doğru seçilmiş bir merkezde AĞRILI CİNSEL BİRLEŞMENİN % 100 TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR.

Ağrılı cinsel ilişkinin tedavisi nedene yöneliktir. Altta yatan bir vajinal veya vulvar enfeksiyon ise bunun ilaçla tedavisi ile problem halledilebilir. Ya da organik kökenli başka hastalıklar sonucunda cinsel ilişki ağrılı bir hale geliyorsa bunlar da tedavi edilebilir.

Hiç bir organik neden bulunmadığında cinsel ilişkide ağrının sebebi psikolojik olabilir. Özellikle vajinismus hastalığında vajinal kasların istemsiz kasılmaları sonucunda cinsel ilişki ağrılı hale gelmektedir. Buna “tam olarak çözülememiş vajinismus hastalığı” adı da verilmektedir. Vajinismus hastalığı olan kişilerde psikolojik olarak cinsel terapi yöntemlerine başlanır.

Ancak pek çok disparoni durumunda organik kökenli bazı hastalıklar vardır ve bu durumlarda da bir takım basit cerrahi işlemlerle tam bir kür (tedavi) elde edilebilecektir.

Ağrılı Cinsel İlişki Tedavisinde Cerrahi Yöntemler
Ağrılı cinsel penetrasyon (cinsel birleşme) tedavisinde nedene yönelik olarak medikal tedaviler (ilaç tedavileri) ve cinsel terapiler ile birlikte cerrahi (perasyonel işlemler) de uygulanabilmektedir.

Vulvar Vestibulit Sendromu (VVS) daha sıklıkla evliliklerinin ilk dönemlerinde disparoni şikayeti olan kişilerde bulunmaktadır ve tedavisi cerrahi ile bu ağrıya hassas bölgenin çıkartılmasıdır. Bunun için öncelikle bir takım testlerle ağrıya duyarlı bölgeler bir “pamuk uçlu çubuk” yardımı ile tespit edilir.

Daha sonra lokal anestezi ile (bölgesel uyuşturularak) bu bölgenin çıkartılması ve/veya vajen girişinin bir miktar genişletilmesi cinsel ilişkide ağrı problemini tümden giderecektir. Tıbbi literatürde bu operasyona “parsiyel vulvar vestibulektomi” operasyonu adı verilmektedir.

Yine aynı şekilde normal doğum sırasındaki kesilen yerin (epizyotomi) dikilmesi sonrasında iyileşmenin kötü olması durumunda estetik görünüm kötü olabilir ve hatta dikişler ilişkide ağrı problemi oluşturabilir. Bu durumda da uygulanan vajinal estetik operasyonlar ile bu dokuların çıkarılması hem estetik hem de fonksiyonel açılardan iyi sonuçlar vermektedir.

Yine, kızlık zarının normalden kalın ve yüksek kenarlı olması durumunda da cinsel ilişki ağrılı olabileceğinden lokal anestezi eşliğinde 10-15 dakikalık basit bir cerrahi girişim ile bu durum halledilebilinir. Bu cerrahi girişime de “parsiyel hymenektomi” operasyonu adı verilmektedir. Yalnız kızlık zarının çıkarılması operasyonu psikolojik nedenli vajinismus tedavisinde önerilmez.

Diğer taraftan endometriosis hastalığına bağlı derin disparoni sorunu yaşayan hastalar da laporoskopik cerrahi operasyonlardan fayda görebilmektedir.

BAŞKA BIR ANLATIM ILE AĞRILI CINSEL ILISKININ ANLATIMLARI

KADINLARDA AĞRILI CİNSEL İLİŞKİ-DİSPARONİ

Kadınların pek çoğu aktif cinsel yaşamlarının herhangi bir bölümünde cinsel ilişki sırasında ağrı duyarlar. Cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan bu ağrıya disparoni adı verilir. Bu ağrı genelde kadınlar tarafından, vajinada, kasık bölgesinde, klitoriste, iç ya da dış dudaklarda basınç, yanma, yırtılma hissi olarak tarif edilir.

Disparonin Çeşitleri:

Şikayetlerin ilk cinsel deneyimden beri var olması birincil (primer) disparoni olarak adlandırılır. Şikayetler sonradan ortaya çıkmışsa ikincil (seconder) disparoni denir.

Ayrıca disparonin yaşandığı bölgeye göre çeşitlendirmek de gerekir, çünkü bu ayrım disparonin nedenlerinin ortaya konulması açısından çok önemlidir. Ağrı vajina girişinde hissediliyorsa yüzeysel disparoni, penisin girmesiyle birlikte vajinanın derinliklerinde, karın bölgesinde ortaya çıkan bir ağrı ise derin disparoni denir.

Disparonin Nedenleri:

Disparoni basit bir enfeksiyondan kaynaklanacağı gibi çok ciddi hastalıklarından da habercisi olabilir. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında ağrı yaşayan bayanların hiç vakit kaybetmeden bir jinekolog ( kadın doğum uzmanı) başvurmaları gerekmektedir.

Vajina girişinden iç genital organlara doğru ayrım yaparak disparonin nedenlerini sıralamak gerekirse..

Vajina Girişine Bağlı Nedenler:(yüzeysel disparoni nedenidirler)

* Kızlık zarının yapısıyla ilgili problemler. Kızlık zarının sert yapıda olması cinsel ilişki sırasında ağrı nedeni olabilir.
* Özellikle zor doğumlardan sonra fazla miktarda atılan dikişlerin iyileşme sürecine dikiş yerlerinin enfeksiyon kapması sonucu ağrı oluşabilir.
* Menopoz döneminde dokuların esnekliklerini yitirmesi sonucu cinsel ilişki ağrı ve tahrişe sebep olabilir.
* Genital uçuk gibi enfeksiyonlar hem ilişkide hem ilişki olmayan dönemde ağrı sebebi olabilir.
* Ön sevişmenin yeterince uzun tutulmaması , yada yeterli uyarım olmaması sonucu hazır olmadan girilen ilişki tahrişe ve ağrıya sebep olabilir.

Vajinaya Bağlı Nedenler:

* Vajinit vb. enfeksiyonlar ağrıya neden olabilir
* Vajinada nadiren de olsa oluşmuş büyük kitle ve tümörler ağrı ve kanamaya neden olabilir.
* Ön sevişmenin yeterince uzun tutulmaması , yada yeterli uyarım olmaması sonucu hazır olmadan girilen ilişki tahrişe ve ağrıya sebep olabilir.
* Vajina ön veya arka duvarının sarkması, uterus sarkması sonucu gerilmeye bağlı ağrı nedeni olabilir.
*Vajinal bölgeyi etkileyen cilt hastalıkları ağrı sebebi olabilir.
* Prezervatif gibi yabancı cisimlere karşı yada sentetik iç çamaşırları, spermisitler (krem, köpük, köpük tablet, fitil, sünger ya da jel gibi değişik formlar olan ve spermleri etkisiz hale getiren ilaçlardır)ve vajinal yıkama materyallerine karşı oluşan alerjik durumlar ağrı sebebi olabilir.
*Vajina kubbesinde cerrahi veya radyoterapiye bağlı değişiklikler
* Çok nadirde olsa doğumsal anomaliler ağrı sebebei olabilir.

Pelvik Yapılara Ait Nedenler : (İç genital organlara bağlı nedenler. Bu durumlarda derin disparoni ortaya çıkar)

* Pelvik enfeksiyonları hem akut hem de iyileştikten sonraki dönemde ağrı nedeni olabilir.
* Genital bölgedeki organlarda yapışıklığa neden olan duruma endometriozis denir. Bu yapışıklıklar ilişkide ağrı nedeni olabilir.
* Geçirilmiş pelvik kırıkları ağrı nedeni olabilir.

Sindirim Sistemi Hastalıkları : ( Nadiren disparoni nedenidir.)

* Divertikülit gibi enflamatur barsak hastalıkları ağrı nendi olabilir.
* Kabızlık
* Hemoroid, fistül ve fissür gibi anüs ve rektum bölgesi hastalıkları: dışkılama esnasında ve sonrasında ağrıya neden olabilecekleri gibi yakın komşuluk nedeniyle disparoni nedeni de olabilirler.

İdrar yolu hastalıkları:

* Üretra veya mesaneye ait lezyonlar

Psikolojik bozukluklar:

Korku, kaygı, fobik reaksiyonlar, konversiyon reaksiyonları, partnerle uyumsuzluk, partnere güvensizlik, Cinsel taciz veya tecavüz yaşamak, ilk ilişkinin yarattığı psikolojik travma, Partnerin erken boşalma sorununun olması, partnerin ereksiyon sorununun olması, partnere karşı olan ilgi kaybı, alkolizm, depresyon ve üzüntü, güvenilir, emin, sosyal açıdan kabul edilebilir ve özel bir atmosferde, ödüllendirici ve destekleyici koşullarda bir cinsel deneyime girişme olanağını bulamama, kişilik bozukluğu,erkeklere karşı bastırılmış saldırganlık duyguları, doğum sonrası depresyonu gibi psikolojik durumlar disparonin psikolojik nedenleri arasındadır.

Disparoninin vajinismustan (vajina girişi kaslarının ilişki esnasında kasılması) ayırıcı tanısı mutlaka yapılmış olmalıdır.

Kadında disparoni tanısının konması ve bu sorunun tam olarak nedenin bulunması için ilk önce genel bir jinekolojik muayene daha sonra ultrasonografi, vaginal kültür, pap smear, idrar kültürü, kolposkopik inceleme, biopsi, laporoskopik inceleme gibi testlerin de yapılması gerekmektedir. Daha sonra disparonin nedenin herhang ibir fizyolojik nedene bağlı olmadığı saptanırsa, soruna yol açan psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi için psikiyatrik incelemeye alınması gerekmektedir.

Disparonin Tedavisi:

Disparonia tedavi edilmediği taktirde kişisel ilişkilere zarar veren, cinsel deneyimlerden keyif almayı engelleyen ve uzun dönemde kişinin kendine olan saygısını zedeleyen bir durumdur. Tedavide asıl amaç altta yatan fiziksel veya psikolojik nedenleri gün ışığına çıkarmak ve bu faktörleri ortadan kaldırmaktır.

Disporani tedavi yöntemleri, fizyolojik neden bağlı ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale, cinsel eğitim, sorunun psikolojik faktörleri çerçevesinde cinsel terapi ve cinsel terapiye eşlik eden cinsel egzersizler olarak sıralayabiliriz.

Disparoni tedavisinde ilk adım jinekolojik muayene ile ağrıya neden olan fizyolojik bir faktörün olup olmadığı araştırmaktır. Disparoninin nedeni fizyolojik bir faktör ise doktor tarafından hastaya ağrılı bölgenin ve ağrı nedenin ne olduğu açıkça anlatılır. Ağrının nedenine bağlı olarak uygun ilaç yada cerrahi yöntemleri kullanarak ağrıyı ortadan kaldırmaya çalışılır.

Sorun enfeksiyondan kaynaklanıyorsa antibiyotik tedavisi , eğer cinsel ilişkide oluşan ağrının nedeni yumurtalık kistleri, tümörleri, endometriozis veya miyom olarak düşünülüyorsa genellikle laparoskopik olmak üzere cerrahi yöntem, kızlık zarı cinsel ilişki sırasında yırtılmayacak kadar kalınsa, basit bir cerrahi yöntemle hemen kesilerek, eğer uygun olmayan bir lubrikant ( kayganlaştırıcı ) kullanımı nedeniyle oluşan bir vajinal kuruluk söz konusu ise daha uygun birini kullanmak, eğer vajinal kuruluğun nedeni atrofik vajinit ise bir ya da iki haftalık lokal-vajinal bir östrojenli krem kullanımı, eğer bir üriner enfeksiyon ya da vajinal mantar hastalığı mevcutsa, bir haftalık bir antibiyotik tedavisi, eğer disparoninin nedeni liken planus veya liken skleroz gibi bir cilt hastalığı ise steroidli kremlerle tedavi disparoni tedavisinde kullan yöntemlerdir. Eğer cinsel yolla geçen bir hastalığa maruz kalmış olmanız nedeniyle disparoni varsa bunun tedavisi de antibiyotik ile olacak ama muhtemelen biraz daha uzun sürecektir.

Disporonin nedenleri eğer psikolojik kaynaklı ise ilk önce iyi bir psikolojik değerlendirme yapılır ve tıpkı fizyolojik faktörlerdeki gibi soruna kaynaklık eden psikolojik faktör bulunur ve o nedene uygun psikoterapi yapılır.

Disparoni tedavisinde gerek fizyolojik faktörler olsun gerekse psikolojik faktörler olsun çiftlere cinsel konularla ilgili eğitim vermek, cinsel danışmanlık yapmak çok önemlidir. Cinsel bilgilendirme ve cinsel egzersizleri öğretme disparoni tedavisinin başarını oranını arttıran önemli unsurlardır.

Bu anlamda kadına penis girişinin kontrolünü öğretmek, pelvik kaslarının kontrolünü öğretmek de tedaviye katkıda bulunur.

Tedavi yardımcı olmak amaçlı günde 3-4 defa tekrarlanan 10-15 dakikalık ılık oturma banyoları önerilebilir. Cinsel ilişki esnasında doktorun önerdiği alerji yapmayan kayganlaştırıcılar kullanılabilir. Çiftlere cinsel ilişkilerine hoş ve yeni deneyimler katmaları, çeşitli cinsel kitaplar okumaları, değişik birleşme pozisyonları denemeleri önerilebilir.

Disparoni tedaviye çok iyi cevap verebilen bir rahatsızlıktır. Yeter ki çiftler sorunu fark edip bir uzmana danışsınlar.

Öneriler

Psikolojik nedenlerden olmasa da da diğer disparoni nedenlerinden önlemler almak yoluyla korunmak mümkündür;

*Rahat ve bol giysiler giyme,
*Cinsel ilişkiden sonra işeme,
*Pamuklu iç çamaşırı kullanma,
*Tuvalet sonrası cinsel organı önden arkaya doğru silme,
*Tek eşli cinsel hayatı tercih etme,
*Genital bölgeyi mümkün olduğunca terden ve nemden uzak tutma,
*Sık sık iç çamaşırı değişme,
*Yüzme sonrasında ıslak mayoyu hemen değiştirme,
*Prezervatif kullanma

Yorum yapın